LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Zkušenost „přímá“ | Ideje – žijí „každá pro sebe“

Emanuel Rádl (1913)
... Předním cílem tohoto spisu bylo ukázat, že přírodovědci minulých století byli živí lidé, že jejich nevyřešené problémy zůstávají nevyřešeny vedle problémů dnešních, že se nenacházíme na konci vědeckého vývoje, nýbrž v pralese idejí, z nichž každá žije pro sebe, a konečně že také dějiny biologie jakožto samostatné kategorie vědy musí být založeny na přímé zkušenosti.
(Dějiny biologických teorií novověku I., Praha 2006, str. 48.)
date of origin: únor 2007