LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


PERIECHON (4) Paměti Paměť (3) Papež Paradigma(ta) a jeho (jejich) změny Partitura osudu Pascal - jeho „Myšlenky“ Patočka, Jan (5) Patrnost (význam slova) Pavel apoštol a filosofie Perspektiva a smutek Platonism politický Platonismus negativní (2) Platonismus pozitivní Pochybnosti (2) Podstata Pohotovost (připravenost) Pohyb (13) Pojem (31) Pojmovost (8) Pojmy (3) Polemika Polis a filosofie Politika (2) Pomáhat si (pojišťovat se) Porozumění (6) Poslání Postdekonstrukce Postmoderna a sofistika Postmodernismus Postmoderní Poutnictví Povinnost Poznání Počátek (6) Počátky (2) Pragmatika (2) Pravda (201) Pravdivost (4) Pravdomluvnost Pravice a levice Pravidla (2) Pravé a dané Pravý a nepravý Principy Problém (15) Proces Prohnilost (hříšnost) Prohra Proletariát akademický Proměnlivost Propedeutika filosofická Prorok Prostor (3) Provinilost a reflexe První hybatel Práva (5) Právní filosofie Právo (19) Psaní (tvorba) Psaní pojednání Pseudověci Psychologie Písařská škola (školní tabulky z města Uru) Písecký, Václav 1482-1511 Písecký, Václav o univerzitě (pražské) 1482-1511 Písecký, Václav o českém jazyku 1482-1511 Písmactví Přechodnost a trvalost Před-dějinné lidstvo Předfilosofie Předmět (13) Předmětnost (8) Přednášení Předpojmovost (2) Předpojmovost a narativita Předpoklady Překlad a výklad (2) Překlady ve filosofii Překonat (3) Přicházející Přirozenost (4) Přirozenou povahou (φύσει) Přirozená práva Přirozené (samorostlé) Přirozené právo (2) Přirozený celek (= pravý celek) Přirozený celek u Aristotela Přirozený svět Přirozený zákon Přirozený řád vesmíru (a „lidská práva“) Příběh (2) Příchod (přicházení) (2) Příklady ve filosofii Příroda (12) Přítomnost (3) Původ (2)