ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Aristotelés  ✖ Konkrescence (srůstání)〈  ✖