Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | (to) Pravé (správné)(to) Pravé (správné)

Emanuel Rádl (1932)
Skutečná historie se počíná vypravováním o civilisaci, totiž tam, kde se člověk obracel ke svému okolí i k nám s úsilím přesvědčit svět, že jedná správně; tam, kde můžeme jeho jednání schvalovat a odsuzovat. … Tato historie lidstva se počíná velmi dávno; na rozhraní mezi ní a vládou pouhé přírody je dlouhá doba, kdy vládl mythus.
(0948a, Dějiny filosofie I., Jan Laichter, Praha 19342, str. 36.)
vznik lístku: srpen 2003