Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | DemokracieDemokracie

Emanuel Rádl (1933)
4. Nepomůže zaříkávat nepřítele dutou formulí o „demokracii“. Masaryk léta už upozorňuje, že je demokracií mnoho; heslo demokracie je právě tak chabé jako hesla „proti fašismu“, „proti kapitalismu“, „proti sociálfašismu“, a jak jinak takové otřepané formulky znějí. Demokracie je vládou zákonů, nikoli vládou osob, není to vzpoura, nýbrž metoda klidného, spořádaného života; demokrat věří ovšem v jednotlivé lidi; rozuměj v ty lidi, které vidí kolem sebe, v dělníky, které zná a jak je zná, v politiky, kteří zrovna vládnou, v úředníky, s nimiž se stýká; tito naši známí mají ovšem nedostatky, jak je máme i my. Ale jiných lidí na světě není, než zrovna takoví, jak žijí kolem nás, a nezbývá než s nimi společně život řídit.
(O německé revoluci, vyd. Broklová, Praha 2003, str. 78.)
vznik lístku: duben 2008