LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile | Hodnotytitle_single=Hodnoty x věci