LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile | MarxismusMarxismus | Program

Emanuel Rádl (1933)
2. V době nejasné jest však lepší zastaralý program než žádný; držme tedy z marxismu, co se prakticky držet dá, ale uvolňujme cestu názorům jiným. Jistě se nedá držet ani materialismus, ani teorie o vládě dělnické třídy, ani revolučnost.
(O německé revoluci, vyd. Broklová, Praha 2003, str. 78.)
date of origin: duben 2008