Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | NovéŽivot a vznik nového | Nové (vznik) a život

Emanuel Rádl (1905n.)
... SWAMMERDAM správně rozpoznal, , že jádro tohoto „učení o metamorfóze“, jak je nazýval HARVEY, není daleko od víry v transmutaci kov ů: jako prý kovy vznikají ve vnitřku země (z vody) a mění se ve rtuť, která se v rukou šikovného alchymisty náhle překová v pravé stříbro nebo zlato, tak se podle HARVEYE jednotlivé stupně života transmutují jeden v druhý a na počátky byly zrozeny ze země. Víra v transmutaci kovů, ačkoli falešná, obsahuje přesto zrnko pravdy: SWAMMERDAM neměl porozumění pro tertium comparationis tohoto obrazu, porozumění, že život znamená neustále tvoření nového, dosud nevídaného, že v Metamorfóze“ se ukazuje nejvlastnější podstata života. Okouzlen mechanismem navazuje SWAMMERDAM na REDIHO učení o kontinuitě života a staví proti HARVEYOVI tezi, že ve světě snad není žádného vzniku nového života, nýbrž jen kontinuální růst života věčně stejného.
Jak už to při potírání o sobě správných učení bývá, ...
(Dějiny biologických teorií novověku I., Praha 2006, str. 179.)
vznik lístku: duben 2007