Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | ZkušenostIdeje – žijí „každá pro sebe“ | Zkušenost „přímá“

Emanuel Rádl (1913)
... Předním cílem tohoto spisu bylo ukázat, že přírodovědci minulých století byli živí lidé, že jejich nevyřešené problémy zůstávají nevyřešeny vedle problémů dnešních, že se nenacházíme na konci vědeckého vývoje, nýbrž v pralese idejí, z nichž každá žije pro sebe, a konečně že také dějiny biologie jakožto samostatné kategorie vědy musí být založeny na přímé zkušenosti.
(Dějiny biologických teorií novověku I., Praha 2006, str. 48.)
vznik lístku: únor 2007