ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Existence  ✖ Existence (a transcendence)  ✖