ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Jsoucí  ✖ Jsoucí a nejsoucí  ✖ Jsoucí a „prav(div)ost“  ✖ Jsoucí jako „ON“ i „MÉ ON“  ✖