ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Jsoucí  ✖ Jsoucí a nejsoucí  ✖ Jsoucí jako přítomné  ✖ Jsoucí – jeho „MÉ ON“ (jeho „nejsoucnost“)  ✖