ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Jsoucí  ✖ Jsoucí a vznikající  ✖