ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Kosíkova dialektika  ✖

Kosíkova dialektika

Jan Patočka (1969)
Kosíkova dialektika vzniku člověka je neméně objektivní, metafyzická dialektika než Engelsova dialektika přírody. Jejím nositelem není člověk a lidské struktury, nýbrž zvíře v celku dialektických, tj. rozumných, pochopitelných struktur přírody.
Takto pochopená dialektika není živá, žitá dialektika našeho života a dějin, nýbrž objektivistická metafyzika, která se drží určitých abstraktních struktur a z nich odvozuje jisté konkrétní fenomény. Není to dialektika konkrétního, nýbrž konstruktivní princip. Nikoli produkce člověka člověkem, nýbrž /129/ produkce člověka z mimolidského je tu námětem. ...
(Česká filosofie a její soudobá fáze, in: O smysl dneška, Praha 1969, str. 129-29.)
vznik lístku: srpen 2014