ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ česky  ✖ Člověk a pravda  ✖ Pravda - platnost (o vědách)  ✖