ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ česky  ✖ „Nepředmětná“ skutečnost (pravda  ✖