ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ česky  ✖ Lež a pravda  ✖ Pravda rčení (lidová)  ✖