ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ česky  ✖ Pravda a „pravditi“  ✖ Pravda jako norma (nepředmětná)  ✖