ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ česky  ✖ Pravda a klam v přírodě  ✖