ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Jednoduchost x pravda  ✖ „Věčnost“ a pravda  ✖ Pravda (a cesta k ní)  ✖