ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Jednoduchost x pravda  ✖ „Věčnost“ a pravda  ✖ Pravda a „předmětnost“  ✖