ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Jednoduchost x pravda  ✖ Filosof a „Pravda“  ✖ Pravda a Idea  ✖

Pravda a Idea

Jan Patočka (1945-48?)
Základním konceptem celého problému pravdy je tedy Idea jako moc distance, která nás zároveň odkazuje na celek a na naši neade/459/kvátnost k němu. Náš vztah k Ideji je absolutním momentem, který z procesu poznávání nemůže vymizet, momentem absolutní pravdy, která zakládá všecky naše pravdy relativní, lidské a historické, celý proces historického zjevování pravdy. Tento absolutní základ pravdy není však možno kladně a obsahově vyjádřit. Projevuje se kladně a obsahově nepřímo – v historickém procesu, v problematice souběžného a souvztažného procesu osmyslování lidského života a objevování objektivních pravd. Tak se náš celkový vztah k základní pravdě, pravdě-svobodě (pravda je to, co osvobozuje člověka a co tedy, daleko toho, aby bylo lidským dílem, naopak člověka vytváří), vyjadřuje historickou pravdou, historickým zápasem.
Toto vyjádření problému pravdy nahrazuje problematiku adekvace pojmem neadekvace. ...
(Problém pravdy z hlediska negativního platonismu, in: Péče o duši I, str. 458-59.)
vznik lístku: květen 2014