ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Jednoduchost x pravda  ✖ Pravda (cíl poznání)  ✖