ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Jednoduchost x pravda  ✖ Pravda a myšlení  ✖ Pravda a zkušenost  ✖