ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Jednoduchost x pravda  ✖ Pravda a odpovědnost  ✖ Pravda - aktuálnost a situačnost  ✖

Filosofie praktická | Pravda - aktuálnost a situačnost

Jan Patočka (1965)
… – Rád bych řekl též, že problém filosofie praktické, pro kterou pravda není kontemplací, ale aktuálním a situačním myšlením konkrétních historických úkolů, filosofie, využívající nejracionálnějšího vědění a přece se neztrácející v pozitivismu, byl u nás pociťován a do jisté míry uskutečňován v našem realismu při všech jeho faktických mezích a chybách. – Dodatkem se musíme aspoň zmínit o pražském židovstvu, o jeho tak podnětné roli v soudobém světě, kde Kafkovo jméno je spojeno s odhalením bludu a absurdity v jádře lidské existence., jež tento spisovatel vtělil v mýtus odlidštěné nadcivilizace, jenž se stal mimo nadání realitou nejzoufalejších let našeho století. Nejvíce u nás tedy zapůsobil ze všech filosofických otázek problém pravdy a v něm jsme též podali vlastní příspěvek nejpodstatnější – příspěvek k otázce nejhlubší a nejnaléhavější.
(Jací jsme a jací nejsme, in: Liter.noviny 14, 5. 6. 65, č. 23, str.6.)
vznik lístku: únor 2004