ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Jednoduchost x pravda  ✖ Pravda a skutečnost  ✖ Křesťanství – jako „pravda“ (nemá dějiny)  ✖