ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Jednoduchost x pravda  ✖ Pravda a skutečnost  ✖ Pravda a (lidské) porozumění  ✖