ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Jednoduchost x pravda  ✖ Pravda jako „nejsoucí“  ✖ Dialog (rozhovory) a pravda  ✖