ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Jednoduchost x pravda  ✖ Pravda jako „nejsoucí“  ✖ Nepravda (omyl, lež)  ✖