ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Jednoduchost x pravda  ✖ Pravda jako prostředí  ✖ Pravda (x pravdy)  ✖

Pravda (x pravdy)

Jan Patočka (1976)
… Je nyní jasné, že neběží o nějaký fantasticko-mystický obraz, nýbrž o ten hluboký obrat od jsoucích věcí a jejich odkrývání k hlubší, všeosvěcující pravdě Bytí, vynoření rozdílu mezi jsoucny a bytím, který sám utváří vlastní bytí té bytosti, která se zve člověk, je tajně připravena jako základní možnost ve stavbě lidského života a uskutečňuje se na podkladě krajních zkušeností, k nimž trojjedinost odcizení od sebe, druhých, Bytí tvoří vstup.
Proto také ta zvláštní okolnost, že se nemluví o jisté pravdě, o nějaké větě, která vyjadřuje něco věcného, jsoucího, o žádném „poznání“, k němuž došlo. „Směšný“ poznal „Pravdu“; co poznal, nelze sdělit, není to obsahem žádné věty, nepopisuje žádnou skutečnost, věc či děj.Takovým způsobem lze mluvit o pravdách, ale nikoli o Pravdě.
(Kolem Masarykovy filosofie náboženství, in: Tři studie o Masarykovi, Praha 1991, str. 75.)
vznik lístku: únor 2005