ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Milosrdenství a pravda  ✖ Chaos faktů a pravda (a perspektiva)  ✖ Jasnost a pravda  ✖

Jazyk | Pravda a jasnost | Jasnost a pravda

Jan Patočka (1942)
Pomalu se v novější filosofii vynořuje poznovu zapomenutá zásada o povaze pravdy, že nespočívá v pouhé jasnosti, nýbrž v takové jasnosti, která plyne z hloubky. Jasnost sama o sobě přestává být ctností.
(Fragmenty o jazyce, in: 7331, Umění a čas I., Praha 2004, str. 100.)
vznik lístku: leden 2008