ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Milosrdenství a pravda  ✖ Chaos faktů a pravda (a perspektiva)  ✖ Jasnost a pravda  ✖ Pravda a víra  ✖