ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Milosrdenství a pravda  ✖ Pravda – řecké pojetí  ✖ Praxe a pravda  ✖