ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Milosrdenství a pravda  ✖ Pravda a přesvědčení individuální  ✖ Pravda a život  ✖