ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Milosrdenství a pravda  ✖ Pravda jako neadekvace  ✖

Pravda jako neadekvace

Jan Patočka (1945-48?)
... Tak se náš celkový vztah k základní pravdě, pravdě-svobodě (pravda je to, co osvobozuje člověka a co tedy, daleko toho, aby bylo lidským dílem, naopak člověka vytváří), vyjadřuje historickou pravdou, historickým zápasem.
Toto vyjádření problému pravdy nahrazuje problematiku adekvace pojmem neadekvace. Pravda není pravdou, poněvadž existuje adekvace mezi jsoucnem a myšlením tohoto jsoucna, adekvace, spočívající konečně na identitě mezi subjektem a objekty. Pravda (lidská) celá leží na úrovni neadekvace, neadekvátnosti, a to dvojnásobné: na půdě nerovnosti mezi naším myšlením a mezi celkem jsoucna, a na druhé straně neadekvátnosti objektivního jsoucna vůči nám, „participujícím“ na výzvě onoho zcela jiného, kterým je Idea. A přece tato neadekvátnost, která brání definitivně, aby kdy byl předmět absorbován subjektem i „subjekt“ objektem, má svou stránku adekvace, v níž spočívá v tomto ustavičném vymezování a korigování, které posléze vystihuje naši situaci bytost í hraničných, nezařazených s úplností do žádné z obou oblastí, které v nás se dotýkají. Po charakteristice tohoto postavení můžeme říci: poznávání, které nám dává skutečnou moc, které nám umožňuje ovládat reality, není nikdy pochopením celku, a na druhé straně náš vztah k celku nemůže být nikdy vztahem ovládání, vztahem rozhodující a nadřazené vůle. Nikdy nejsme nadřazeni celku, nýbrž vždy se mu musíme podřadit; a tento pravztah to je, co k nám promlouvá právě jako negativní výzva Ideje.
Jelikož pravda není v podstatě aekvace, nýbrž neadekvátnost svobody, musí se projevovat ustavičně jako pohyb, který nemůže ulpět na statickém výsledku. Pravda fixovaná v pravdy je vždy pouhá aproximace, kterou je nutno opustit, jakmile splní svůj nejbližší úkol.
Pravda je jasnost, která padá pro nás na jsoucno, a to jsoucno cizí i vlastní. ...
(Problém pravdy z hlediska negativního platonismu, in: Péče o duši I, str. 459.)
vznik lístku: květen 2014