ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda (a spravedlnost)  ✖ Pravda „nepředmětná“  ✖