ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda - předracionální  ✖ Pravda a „blaho“ lidstva  ✖