ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda - předracionální  ✖ Pravda a „moc ducha“  ✖ Pravda a „trh myšlenek“  ✖