ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda - předracionální  ✖ Pravda a neměnnost  ✖ Pravda a bozi (bohyně) u Parmenida  ✖