ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda - předracionální  ✖ Pravda jako ryzí nepředmětnost  ✖ Filosof a „Pravda“  ✖