ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda - předracionální  ✖ Pravda ne-jsoucí, ale „pojatá“  ✖ Pravda a reflexe  ✖