ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a člověk  ✖ Pravda - láska k ní  ✖ Pravda a bozi (bohyně) u Parmenida  ✖