ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a člověk  ✖ Pravda - láska k ní  ✖ Pravda ne-jsoucí, ale „pojatá“  ✖