ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a člověk  ✖ Pravda jako filosoféma  ✖ Pravda (cíl poznání)  ✖