ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a „předmětnost“  ✖ Nepravda (omyl, lež)  ✖