ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a „předmětnost“  ✖ Pravda – a dějiny  ✖ Pravda ne-jsoucí, ale „pojatá“  ✖