ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a „předmětnost“  ✖ Pravda a krize filosofie  ✖ Pravda a neměnnost  ✖