ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a milosrdenství  ✖ „Věčnost“ a pravda  ✖ Milosrdenství a pravda  ✖