ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a milosrdenství  ✖ Pravda (je nezjevná)  ✖ Pravda - platnost (o vědách)  ✖