ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a milosrdenství  ✖ Pravda – hledání a zkoumání  ✖ Pravda a „bůh“  ✖